כה דיני תפילין בפרטות ובו מ"ב סעיפים:
כו דין מי שאין לו אלא תפלה אחת ובו ה' סעיפים:
כז דין מקום הנחתן ואופן הנחתן ובו כ"ד סעיפים:
כח דין חליצת התפילין ובו י' סעיפים:
כט ובו סעיף אחד:
ל זמן הנחתן ובו ה' סעיפים:
לא דין תפילין בשבתות וימים טובים ובו ב' סעיפים:
לב דין כתיבת התפילין ובו פ' סעיפים:
לג דין תיקוני התפילין ודיני הרצועות ובו ו' סעיפים:
לד דין הנחת הפרשיות בתפילין ובו ט' סעיפים:
לה דין מנין השיטין ובו ב' סעיפים:
לו דין דקדוק כתיבתן ובו ו' סעיפים:
לז זמן הנחת התפילין ובו ג' סעיפים:
לח מי הם החייבים בתפילין והפטורים ובו י"א סעיפים:
לט מי הם הכשרים לכתוב תפילין ולקנות מהם ובו י"א סעיפים:
מ דין איך לנהוג בקדושת התפילין ובו י"א סעיפים:
מא דין הנושא משאוי איך ינהוג בתפילין ובו סעיף אחד:
מב אם מותר לשנות תפילין של יד לשל ראש ובו ו' סעיפים:
מג דין איך להתנהג בתפילין בהכנסו לבית הכסא ובו ט' סעיפים:
מד איסור שינה בתפילין ובו ב' סעיפים:
מה דין תפילין בבית הקברות ובבית המרחץ ובו ג' סעיפים: