ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקסד

[י"א תשרי, ה'תשל"ג]

תמשיך במשרתה [בתענך בבי"ס חב"ד], כפשוט.

בהשאלות באופן החינוך, ופרצת וכיו"ב – בהתייעצות עם הנהלת ביה"ס.

אזכיר עה"צ לכהנ"ל ותבשר טוב.


מצילום כתי"ק, מענה למרת שולמית סויסא, על גליון מכתבה מי"א תשרי ה'תשל"ג.