ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרא

[תחילת כסלו, ה'תשל"ג]

נכון וחשוב מאד לקבל ההצעה ובאופן דופרצת.

נכון במאד.


מענה זה ושלאחריו הם להנהלת צא"ח ארה"ק, ונדפסו ב"התקשרות" גליון רפ ע' 11.

ההצעה של פיקוד הצפון, שיבואו חסידי חב"ד בחנוכה לבקר גם את החיילים שבגבול הצפון. בהמשך לזה, ראה לקמן אגרת י'תרסא.

נכון במאד שמבצע חנוכה הוא לכלל צה"ל.