ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תריב

[ט"ז כסלו, ה'תשל"ג]

בהתייעצות עם ידידים שעל אתר.

בכל אופן - ידוע שצ"ל בהסכמת ההנהלה באם עוזבים מוסד או בהוראת רב שאין צורך להסכמת ההנהלה.


נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ע' קסד. והיא אל הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה דוד מאיר דרוקמן, כפר חב"ד.

בכל אופן ראה גם לעיל אגרת י'תרז, ובהנסמן בהערות שם.