ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרמב

[י"ג טבת, ה'תשל"ג]

...ויה"ר שכמו שמבשרים טוב במכתביהם אלו – מהצלחת המוסד שבהשגח"פ זכו להקימו ולנהלו ולהרחיבו כן ימשיכו בבשו"ט בכ"ז ובכלל ומתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבריאות הנכונה ולהמשך ההצלחה ולהוספה בה.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב, מי"ג טבת תשל"ג.