ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרמז

[י"ז טבת, ה'תשל"ג]

באם החליטו שניהם . . .

אזכיר עה"צ.

הרי קורים בשני שמות, וישתדל מכאן ולהבא להקרא לתורה בשניהן ביחד.


מצילום כתי"ק, על גליון בקשת ברכה לשידוך, מיום טו"ב טבת ה'תשל"ג.

הרי . . ביחד מענה לשאלה, שאחד משמות אבי הכלה הוא כשם החתן. וראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'רצז. חכ"ד אגרת ט'צו.