ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרנ

[כ"ד טבת, ה'תשל"ג]

(1) אין יסוד לדאגות ח"ו. ובלבד שתזהר בעניני טהרת המשפחה כדרוש.

(2) בטח ינסה עוה"פ.

(3) ת"ח על הבשו"ט.

אזכיר עה"צ לכהנ"ל.


מצילום כתי"ק, על גליון השאלה מאור לכ"ד טבת ה'תשל"ג.

אין יסוד לדאגות: ממה שמצאו פצע אצל זוגתו.

בטח ינסה עוה"פ לקבל אישור להצעת המסחר.

ת"ח על הבשו"ט מהטבת מצב הבריאות.