ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרסב

[ו' שבט, ה'תשל"ג]

במענה לשאלתם מכמה טעמים טוב שהקרקע המדוברת תהי' על שם אגודת חב"ד.


מצילום כתי"ק, על גליון מברק ועד נחלת הר חב"ד, מו' שבט ה'תשל"ג.

שהקרקע המדוברת שהוקצה לבניני מגורים.