ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרסט

[לפני יו"ד שבט, ה'תשל"ג]

מזכ', ע"י המטה, וכיו"ב במק"א

כיון שמיו"ד שבט עד י"א ניסן הבע"ל - ג' חדשים:

- סה"כ מהעבר וכו', ניצול הזמן הנ"ל ככל האפשרי ועד ופרצת כו'.


מכתי"ק. הוראה למזכירות, לפרסם ע"י מטה ע"א מוסדות בארה"ק (ראה לעיל חכ"ז אגרת י'תו), וכיו"ב במקומות אחרים.