ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרפה

[כ"ו שבט, ה'תשל"ג]

אזכיר על הציון להנ"ל.

בדיקת התפילין והמזוזות.

דיוק בהנחתן.

ומהעיקרים - התחזקות בבטחון בהשם הרופא כל בשר ומפליא לעשות.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מיום כ"ו שבט ה'תשל"ג.

הרופא . . לעשות נוסח ברכת "אשר יצר".