ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרצא

[כ"ח שבט, ה'תשל"ג]

תמיד כל הימים (גם לאחר שיתברכו).

והחלטה ע"ז – תמשיך ברכות השם להנ"ל.

אזכיר עה"צ לכהנ"ל.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מכ"ח שבט ה'תשל"ג, אודות זוג שקיבל על עצמו שמירת טהרת המשפחה ומבקש ברכה להפקד.