ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשו

[כ"ג אדר א', ה'תשל"ג]

עפ"ז יכול דיִנגען זיך בהנוגע לכסף כפי האפשרי –

אבל, מובן, שצריך לגמור השידוך בשטומו"צ.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מכ"ג אדר א' ה'תשל"ג.

עפ"ז שכל הענינים (בענין השידוך) כבר סודרו, ורק נשאר ספק בענין הכספי.