ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשח

[כ"ד אדר א', ה'תשל"ג]

כהוראת רב מורה הוראה בפועל. ועוד ועיקר - חוב הכי קדוש לע"נ אביהם ז"ל - הנהגת כל יוצאי חלציו שי' ע"פ רצון התוה"מ - כמבואר בשו"ע.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מי"ב אד"ר ה'תשל"ג, בשאלה אם להעביר עצמות האב לא"י.