ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשיב

[שלהי חורף ה'תשל"ג]

להודיע ברור שכאן אין מגיהים היו"ל במק"א.

וכל האחריות היא על המו"ל שעל אתר. ופשוט שצ"ל ביקורת כדבעי של מומחים בשטח זה עכ"פ שנים (בנגלה, חסידות כו').

בשמי - לא ידפיסו רק זה שבאתי עה"ח - ולא ע"פ השמועה - או שעכ"פ ברור שהגהתי בעצמי.


בהמשך לאגרת הקודמת.