ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשכג

[מברק לחג הפורים, ה'תשל"ג]

ימי הפורים שמחים והתוועדויות פעילות.

לחיים לחיים ולברכה,

מנחם שניאורסאהן