ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשכד

[שושן פורים, ה'תשל"ג]

...במענה לשאלתו – כל אחד מקיים צדקה רוחנית על ידי הפצת היהדות התורה ומצותי'.

בברכה להסתדרות טובה כולל ועיקר שידוך טוב.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב משושן פורים ה'תשל"ג.