ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשכה

[לאחרי חג הפורים, ה'תשל"ג]

ות"ח על הבשו"ט, בטח יעשו עד"ז גם במבצע שמורה וה' יצליח.


מצילום כתי"ק. נכתבה על דו"ח חלוקת משלוח מנות ע"י תלמידי ישיבת תות"ל מאָריסטאַון.