ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשלה

[כ"ג אדר שני, ה'תשל"ג]

במענה למכ[תבה] מיום [כ"ג אדר ב'] אודות הצעת שידוך כו'

– באם הסיבה שהמדובר שי' רווק ע"ע אינה נוגע לענינה, והוא שומר תומ"צ בחיי יום יום, תתענין בההצעה.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מכ"ג אד"ש ה'תשל"ג.

ראה גם לעיל אגרת י'תרטו.