ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשלו

[כ"ג אדר שני, ה'תשל"ג]

כדאי לשלוח לכאו"א מהנ"ל גלוית ברכה לחה"פ – והעיקר: (קצת) שמורה והגש"פ בתרגום אנגלי ובבקשה שיאכלו הנ"ל ויקראו בהנ"ל בב' לילי פסח.


מצילום כתי"ק, על מכתב התלמידים השלוחים לאוסטרליה, מכ"ג אד"ש ה'תשל"ג, דו"ח מפעילותם עם היהודים שפגשו בדרכם חזרה לנ.י.