ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשמה

ר"ח ניסן

 [ רוסית], ולהשמיט השם

[תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבה, אם כי באיחור.

יתן השי"ת שכל מה שכתבה אודותיו יסתדר לטובה.

בענין בחירת רופא, יש להתייעץ עם רופא אשר חסידי חב"ד בסביבתה קרובים עמו, והוא יידע מן הסתם בענין [מעלות] של הרופאים, ולפעול בהתאם.