ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשמח

[ד' ניסן, ה'תשל"ג]

לא לכתוב פליטי,

ולהוסיף – בחצע"ג וכיו"ב – בלה"ק דבאי מזרח אירופא או כיו"ב.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה ישראל אבא פּליסקין ומו"ה שניאור זלמן שגלוב, מד' ניסן ה'תשל"ג, אודות תקנון לארגון FREE (Friends of Refugees of Eastern Europe), וקנין הבית ברח' פרעזידנט.