ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשנה

[קודם חה"פ, ה'תשל"ג]

להרח"ב שי' הלברשטם

ת"ח על הדו"ח.

ויתברכו בנסיעה (רצו"ש) בשטומו"צ ובחה"פ כו"ש.

מצו"ב ב' הגש"פ לו ולזוג' תי'.

פ"ש וברכת החג להוריו שליט"א.


מצילום כתי"ק.

בנסיעה (רצו"ש) = רצוא ושוב (הלוך וחזור), לאה"ק, לחג הפסח.