ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשנט

[כ"ה ניסן, ה'תשל"ג]

מקום לימוד יו"ח שי' כפי ראות עיניו ובלבד שיהי' מוסד חב"ד.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב של מו"ה יקותיאל דוב קאַלמענסאָהן מכ"ה ניסן ה'תשל"ג אודות

 מקום לימוד בנו.

במוסד חב"ד ראה לקמן בהוספה לאגרת י'תתכט ד"ה מקום לימוד.