ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשסג

ב"ה, כ"ט ניסן תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד אברהם שי'

שלום וברכה!

. . . בברכה הצ[לחה] רבה בהפצת היהדות וכו' ולבשו"ט.

– 500 ל"י (השתתפות מכאן בכיסוי החובות דההו"ל דהשיחות[)].


מו"ה דוד אברהם לסלבוים, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו – לעיל חי"ח ו'תקכג, ובהנסמן בהערות שם.