ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשסד

[בדר"ח אייר, ה'תשל"ג]

(1) ההחלטה בהנ"ל תלוי בכו"כ פרטים (כולל – ידיעת מהלך המו"מ עד עתה בפרטיות) ולכן ימשיכו להתייעץ בזה עם הידידים שעל אתר.

השמות ואזכיר עה"צ.

(2) ויגדלוהו לתורה חופה ומעשים טובים.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מבדר"ח אייר ה'תשל"ג, בנושא שלום בית.

ויגדלוהו בנו הנולד לו.