ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשסה

[ב' אייר, ה'תשל"ג]

נת' ות"ח. ויה"ר שיהי' המשך בנוגע לפו"מ בעולם העשי'.


מצילום כתי"ק, על דו"ח מההתוועדות בקשר לח"י שנה להתיסדות צאגו"ח בארה"ב.