ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשע

[י"ג אייר, ה'תשל"ג]

יתענין במשרה בה יוכל לחנך הת' (כמנהל, כמורה וכו') – בחינוך כשר וביר"ש.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה אברהם ארי' שכטר, מי"ג אייר ה'תשל"ג.