ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשפד

כ"ז אייר

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבה, ובעת רצון יזכירוה על הציון הקדוש למילוי כל משאלות לבבה לטובה.

אני מצרף כאן העתק מכתבי לכנס נשי חב"ד שהתקיים בימים אלה.


מכתבי . . חב"ד דלעיל י'תשעג.