ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשפו

[אייר, ה'תשל"ג]

בנוגע לשידוך - המדובר צ"ל שומר תומ"צ בחיי יום יום, כמובן.

וזהו תנאי ראשון ועיקרי.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מאייר ה'תשל"ג.