ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשפז

[אייר ה'תשל"ג]

(1) ודאי נת' מכ' הברכה.

(2) התחזקות בבטחון בהשם. תלמוד ש' הבטחון בס' חובות הלבבות.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מאייר ה'תשל"ג.

מכ' הברכה: ללידת הבן.

התחזקות תואיל לחלישות גופנית ומתיחות נפשית לאחר הלידה.

בס' חובות הלבבות ראה גם לקמן אגרת י'תתקנ.