ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשצו

[תחלת קיץ ה'תשל"ג]

(1) מובן – שפגישות בחשאי וכיו"ב אינן רצויות כלל.

(2) עפהנ"ל – כדאי שיפסיקו כל קשר ביניהם (גם בטלפון ובמכתבים) עד לאחרי הקייץ ולאחרי זה תדון בזה לפי הרגש[ת]ה אז.


מצילום כתי"ק, על גליון השאלה.