ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתא

[ה' סיון, ה'תשל"ג]

(1) עפמש"נ ותשועה ברוב יועץ – בהתייעצות עם ידידים מכירים תכונות נפשו ותנאי המקום.

קדימה לענין 1) שהנסיונות דשויו"ט קטנים יותר 2) שיש לו כבר היכרות קצת עכ"פ בזה.

(2) אזכיר עה"צ לכהנ"ל.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מה' סיון תשל"ג.

עפמש"נ: משלי יא, יד. כד, ו.