ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתט

[י"ז סיון, ה'תשל"ג]

?! יגיש עוה"פ כו' עד שסו"ס יצאו משם.


מצילום כתי"ק, על גליון בקשת ברכה, מי"ז סיון ה'תשל"ג, עבור א' שהגיש בקשה ליציאה מרוסיא, ונדחתה בקשתו.