ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתיב

[כ"ב סיון, ה'תשל"ג]

נ.ב. להערותיו בשו"ע אדה"ז – ראה ס' מ"מ וציונים להנ"ל (כפר חב"ד, תשל"ב).


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מכ"ב סיון ה'תשל"ג.