ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתטו

[כ"ח סיון, ה'תשל"ג]

להודיעו הימים שיש יחידות.


מצילום כתי"ק, על גליון מברק הרב הלל מעדאַליע, מכ"ח סיון ה'תשל"ג, בו מבקש להתקבל ליחידות. והיא הוראה למזכירות. אגרות נוספות אליו – לעיל י'תשסב, ובהנסמן בהערות שם.