ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתכ

[ט' תמוז, ה'תשל"ג]

באם הנסיעה לא תפגע בעניני' שבאה"ק ובאם משערת שיתוסף לה עי"ז ביר"ש – מקום לנסיעה לכאן ישר בסוף אלול עד לאחרי החגים. (אבל לא כנ"ל).


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב בחורה, מט' תמוז ה'תשל"ג.

ישר בלי לעצור לטיול במדינות אחרות.