ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתכה

[מברק לחג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, ה'תשל"ג]

התוועדויות פעילות ולהמשכן בכל השנה ומים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ,

ובברכת חג הגאולה,

מנחם שניאורסאהן


ומים . . ארץ תהלים עב, ח (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).