ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתכז

[י"ב תמוז, ה'תשל"ג]

. . . במענה למכתבו - עליו להעשות בקי בהלכות תפילין הצריכות, ובב' וג' מאמרי חסידות (שע"ד ענין תפילין).


נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 359.