ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתמ

[כ"ג תמוז, ה'תשל"ג]

בברכה להצלחת המועדון התורני ואשר רבים יתלהבו ע"י פעולתו זו לפעול כדרוש בתומ"צ, ולבשו"ט.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה יצחק דב ליברמן, מכ"ג תמוז ה'תשל"ג.

המועדון התורני לימי החופש כו' לילדים בגיל 8-13 בשכונת מוסררה בירושלים.