ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתמג

[כ"ד תמוז, ה'תשל"ג]

במענה למכ[תבה] מיום [כ"ד תמוז] בו כותבת שהתגרשה פעמיים עוד בהיותה ברוסיא וכו' – לכל לראש עלי' לברר במשרד הרבנות בעירה היש עוד מה לעשות בזה וכו' וההקדם בזה ישובח.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מכ"ד תמוז ה'תשל"ג.


2017 © כל הזכויות שמורות