ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתמט

[תמוז, ה'תשל"ג]

נת' ות"ח על גודל הנח"ר מהדו"ח. כדאי שיספר מהנ"ל בקהלתו בזמן וסגנון המתאים ובלימוד גז"ש וק"ו לכאן מדינת הרווחה וכו'.


מצילום כתי"ק, על גליון דו"ח מו"ה אברהם ארי' סטאן, מביקורו בהמוסדות בנחלת הר חב"ד ובקרית גת.