ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתנ

[תמוז ה'תשל"ג]

בקשר לביאתו לכאן, בהיותה שנת הקהל צ"ל פעולה מוגברת בהקהל וגו' והטף כפשוטו.


נכתבה אל מו"ה יצחק גנזבורג. אגרות נוספות אליו – לעיל י'תשפח, ובהנסמן בהערות שם.

בהקהל וגו' וילך לא, יב.