ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתנו

[פ' דברים, ה'תשל"ג]

כבר עניתיו שאין להרוס ח"ו מה שפעל ע"ע בליסבון ולכן יעשה כבקשת ליסבון.

אזכיר עה"צ לכהנ"ל.


מצילום כתי"ק. נכתבה על גליון השאלה, מפר' דברים ה'תשל"ג, אם להביא מי שיחליפו בליסבון, והוא יסע למקום אחר לפעול בהפצת המעיינות.