ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתעו

[מנ"א ה'תשל"ג]

(2) כעצת הנהלת הקעמפּ.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מדריכה בקעמפּ אמונה, שבקשוה ללמד תניא, ומרגישה שאינה ראויה.

כעצת אם לעבור למחלקה אחרת בתוך הקעמפ.