ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתעז

[מנ"א ה'תשל"ג]

היש להנ"ל אמצעים להשקיע?

עפ"י כל הנ"ל מה משקיע בהענין שימריצו לעשות בהנ"ל?


היש להנ"ל זה שהציע להנהלת מוסד באה"ק, להפעיל עבורם בנ.י. משרד לגיוס כספים.