ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתעט

[מנ"א, ה'תשל"ג]

נתקבל ות"ח, כן יבש"ט מהמשך טוב בכ"ז.


נתקבל . . בכ"ז מענה לדו"ח מו"ה דוד ראַסקין מביקורו בארה"ק. ראה גם לעיל אגרות י'תתנא. י'תתנב.