ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתפח

[קיץ ה'תשל"ג]

(1) כל ההקדם בחתונה משובח (באם אפשר בתשרי – ועכ"פ לא יאוחר מכסלו תשל"ד).

(3) כל זמן שאין מן המוכן הצעה טובה יותר אין להחליף.

(4) אזכיר עה"צ לכהנ"ל.


מצילום כתי"ק.

ההקדם בחתונה משובח ראה גם לעיל חכ"ז אגרת י'ד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן י'תתקיג.

לגור בב"ב שם קנו דירה, ולא לעבור למושב או כפר.

אין להחליף מקום העבודה, אף שהאווירה והיחס שם דחוס ועוין.