ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתק

[י"ב אלול, ה'תשל"ג]

(2) ויהא בשטומו"צ בכל.

(3) [להניח תפילין דר"ת].

(4) פשוט ששני הזוגות צ"ל ע"פ שיטה אחת.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב הת' מאיר יהושע אייכלער, מי"ב אלול ה'תשל"ג.

השמות . . בכל: העתקת הוריו לשכונת קראונהייטס.

ששני הזוגות רש"י ור"ת צ"ל ע"פ שיטה אחת בהנחת הרצועות.