ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקכז

[ער"ה ה'תשל"ד]

נת' ות"ח. והענין (דת"ת דרבים הנ"ל) בתוקפו בכ"מ דבנ"י, ולכן גם הפרסום שייך בכ"מ אלה. ויה"ר שכאו"א יבשר טוב ויתבשר טוב בהנ"ל ובכלל. ויכתבו ויחתמו לשנה טובה ומתוקה.


מהעתקה. מענה לאורחים שבאו לבית חיינו, המשתתפים בשיעורי הלימוד. וראה גם לעיל אגרת י'תתקכא.