ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקלב

[ה'תשל"ג]

טובה החלטתה לדור וללמוד ולהתחנך באוירה של תומ"צ. ותקותי חזקה שסו"ס גם הורי' שי' יהיו מאושרים מזה בהִוָכְחָם שהיא מאושרת.

העתקה לכאן – בזמן שתוכל להכנס ללמוד בבית רבקה ותתדבר עמהם.

אזכיר עה"צ.